Highlands Coffee - Mường Thanh Huế
Café/Dessert -Chi nhánh

Highlands Coffee - Mường Thanh Huế

Mường Thanh Hotel, 38 Lê Lợi, Tp. Huế, Huế
999+lượt đánh giá từ Now
06:30 - 22:00
19,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0