Nhà hàng
Carnosa - Restaurant & Bar
11 Nguyễn Công Trứ, Tp. Huế, Huế
35,000 - 200,000
Phí giao hàng
4,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
4,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0