Kang's Corner - Trà Sữa & Nước Ép Trái Cây
Shop Online
Kang's Corner - Trà Sữa & Nước Ép Trái Cây
6 Hồ Đắc Di, Tp. Huế, Huế
100+lượt đánh giá từ Now
11:00 - 21:00
10,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0