Kem Gelato MEC 3 - Shop Online
Shop Online

Kem Gelato MEC 3 - Shop Online

15/02 La Sơn Phu Tử, Tp. Huế, Huế
09:00 - 21:00
180,000 - 220,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0