Café/Dessert
Lick N Bite - Kem - Trà - Bánh
20 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế, Huế
999+lượt đánh giá từ Now
19,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0