Kicochi House - BBQ & Hotpot - Bà Triệu
Nhà hàng -Chi nhánh
Kicochi House - BBQ & Hotpot - Bà Triệu
98 Bà Triệu, Tp. Huế, Huế
100+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 23:00 | 10:00 - 23:00
12,000 - 299,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0