Kicochi House - BBQ & Hotpot - Nguyễn Thái Học
Nhà hàng -Chi nhánh

Kicochi House - BBQ & Hotpot - Nguyễn Thái Học

27 Nguyễn Thái Học, Tp. Huế, Huế
50+lượt đánh giá từ Now
12,000 - 299,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0