La Gare Bistro Coffee
Café/Dessert

La Gare Bistro Coffee

14 Phan Chu Trinh, Tp. Huế, Huế
10+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 22:00
25,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0