La Maison Cafe & Restaurant
Món Việt, Món Âu
La Maison Cafe & Restaurant
9 Phó Đức Chính, Tp. Huế, Huế
10+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 22:00
18,000 - 149,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0