Lotteria - Big C Huế
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

Lotteria - Big C Huế

Tầng 1, Tầng 1, Big C Huế, 172 Bà Triệu, Tp. Huế, Huế
999+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
3 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0