Mô Ri - Fruit Juice & Fast Food
Quán ăn
Mô Ri - Fruit Juice & Fast Food
12 Ngô Gia Tự, P. Vĩnh Ninh, Tp. Huế, Huế
500+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 22:00
8,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0