Nem Tré Mai Hương - Shop Online
Shop Online

Nem Tré Mai Hương - Shop Online

22 Dương Thiệu Tước, P. Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, Huế
10+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 23:00
4,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0