Nga Kiều Bakery - Shop Online
Shop Online

Nga Kiều Bakery - Shop Online

Lô A12 Hồng Thiết, P. Vỹ Dạ, Tp. Huế, Huế
10+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0