OWL Cafe
Café/Dessert

OWL Cafe

8 Phong Châu, P. Phú Hội, Tp. Huế, Huế
5lượt đánh giá từ Now
06:45 - 22:00
7,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0