Cơm Hến Hoa Đông
Ăn vặt/vỉa hè, Giao cơm văn phòng
Cơm Hến Hoa Đông
64 Kiệt 7 Ưng Bình, Tp. Huế, Huế
7,000 - 10,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0