Quang Aachener Imbiss - Gà Quay & Mì Ốp La
Quán ăn -Chi nhánh
Quang Aachener Imbiss - Gà Quay & Mì Ốp La
149A Bà Triệu, Tp. Huế, Huế
10,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0