Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Trường Chinh
Quán ăn

Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Trường Chinh

30 Trường Chinh, Tp. Huế, Huế
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 37,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0