Sương Sa Dừa - Mai Thúc Loan
Quán ăn -Chi nhánh
Sương Sa Dừa - Mai Thúc Loan
190 Mai Thúc Loan, Tp. Huế, Huế
100+lượt đánh giá từ Now
15:00 - 21:00
10,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0