The Alley By Hong Kong - Kem Tự Chọn Joy
Yêu thích
Café/Dessert

The Alley By Hong Kong - Kem Tự Chọn Joy

15 Mai Thúc Loan, Tp. Huế, Huế
999+lượt đánh giá từ Now
07:45 - 22:00
45,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0