The One Coffee & Bakery
Café/Dessert -Chi nhánh
The One Coffee & Bakery
3 Hùng Vương, Tp. Huế, Huế
10+lượt đánh giá từ Now
06:30 - 22:30
20,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0