The Ware House - Bingsu
Café/Dessert -Chi nhánh

The Ware House - Bingsu

92 Phan Chu Trinh, Tp. Huế, Huế
10+lượt đánh giá từ Now
8,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0