Thúy Trúc Viên Cafe
Café/Dessert
Thúy Trúc Viên Cafe
24 Lương Ngọc Quyến, P. Tây Lộc, Tp. Huế, Huế
08:40 - 21:00
15,000 - 33,000
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0