Trà Healthytea - Đặng Thái Thân
Café/Dessert

Trà Healthytea - Đặng Thái Thân

86 Đặng Thái Thân, P. Thuận Hòa, Tp. Huế, Huế
10+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 21:30
29,000 - 33,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0