Trà Sữa Bumbo
Café/Dessert

Trà Sữa Bumbo

65 Thạch Hãn, Tp. Huế, Huế
10+lượt đánh giá từ Now
17,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
5 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0