Trà Sữa Won Cha - Bà Triệu
Món Việt -Chi nhánh
Trà Sữa Won Cha - Bà Triệu
159 Bà Triệu, Tp. Huế, Huế
500+lượt đánh giá từ Now
06:30 - 22:00
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0