Trung Nguyên E-Coffee - Royal Park
Café/Dessert

Trung Nguyên E-Coffee - Royal Park

Lô OTM1, 18 Royal Park, Khu B, Đô Thị Mới An Vân Dương, Tp. Huế, Huế
10+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0