Vape Cố Đô Coffee & Milk Tea
Café/Dessert

Vape Cố Đô Coffee & Milk Tea

33 Nguyễn Biểu, Tp. Huế, Huế
6,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0