Xôi Mặn Cô Tủn
Yêu thích
Shop Online

Xôi Mặn Cô Tủn

159 Trường Chinh, P. An Đông, Tp. Huế, Huế
100+lượt đánh giá từ Now
7,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0