Zone 7 Cafe & Restaurant
Café/Dessert, Ăn vặt/vỉa hè

Zone 7 Cafe & Restaurant

1 Phong Châu, Tp. Huế, Huế
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0