Ăn Vặt Sushi - Shop Online
Shop Online

Ăn Vặt Sushi - Shop Online

42/4 Hải Đức, P. Phương Sơn, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
6,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0