Bà Hạnh - Food & Drink - Phù Đổng
Món Thái, Món Hàn -Chi nhánh
Bà Hạnh - Food & Drink - Phù Đổng
7 Phù Đổng, P. Phước Tiến, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
500+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0