Bánh Căn Cô Trang
Quán ăn
Bánh Căn Cô Trang
3A Tháp Bà, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
10+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 22,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0