Bánh Ngon Ngọc Bích - Bông Lan Trứng Muối & Bánh Plan - Shop Online
Shop Online

Bánh Ngon Ngọc Bích - Bông Lan Trứng Muối & Bánh Plan - Shop Online

86/1B Đồng Nai , Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
10+lượt đánh giá từ Now
55,000 - 90,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0