Bonita Drinks & Foods
Café/Dessert

Bonita Drinks & Foods

19 Ngô Gia Tự, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
15,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0