Brownie Homie Bakery & Coffee - Lý Tự Trọng
Café/Dessert

Brownie Homie Bakery & Coffee - Lý Tự Trọng

52 Lý Tự Trọng, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
10+lượt đánh giá từ Now
08:40 - 21:00
20,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0