Central Restaurant - Liberty Central Nha Trang Hotel
Nhà hàng
Central Restaurant - Liberty Central Nha Trang Hotel
7 - 9 Biệt Thự, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
79,000 - 450,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0