Cháo Ếch Ăn Là Ghiền - Trần Nhật Duật
Quán ăn
Cháo Ếch Ăn Là Ghiền - Trần Nhật Duật
58C Trần Nhật Duật, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
100+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0