Cháo Ếch Singapore NG - Thống Nhất
Yêu thích
Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh

Cháo Ếch Singapore NG - Thống Nhất

296 Thống Nhất, P. Phương Sơn, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
999+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0