Chè Ngon - Yersin
Café/Dessert

Chè Ngon - Yersin

36 Yersin, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
500+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 22:09
15,000 - 28,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0