Gà Rán KFC - Nha Trang Center
Nhà hàng -Chi nhánh
Gà Rán KFC - Nha Trang Center
20 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
09:00 - 22:00
29,000 - 179,000
Phí giao hàng
200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0