Gà Rán KFC - Nha Trang Center
Nhà hàng -Chi nhánh

Gà Rán KFC - Nha Trang Center

20 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
100+lượt đánh giá từ Now
29,000 - 179,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0