Hafa Cake - KĐT Hà Quang 2
Shop Online
Hafa Cake - KĐT Hà Quang 2
Sth08 12A Đường 13, KĐT Hà Quang 2, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
25,000 - 190,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0