Hải Sản 132
Quán ăn
Hải Sản 132
132 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
50,000 - 150,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0