Hào Sữa Nha Trang - Hàn Thuyên
Quán ăn

Hào Sữa Nha Trang - Hàn Thuyên

1A/10 Hàn Thuyên, P. Xương Huân, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0