Highlands Coffee - Viễn Đông Nha Trang
Café/Dessert -Chi nhánh

Highlands Coffee - Viễn Đông Nha Trang

Viễn Đông Hotel - 15 Trần Hưng Đạo, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
500+lượt đánh giá từ Now
9,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0