Homita - Coffee & Tea House - Đường 2 Tháng 4
Café/Dessert -Chi nhánh

Homita - Coffee & Tea House - Đường 2 Tháng 4

745 Đường 2 Tháng 4, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
500+lượt đánh giá từ Now
12,000 - 32,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0