Iced Coffee - Hùng Vương
Café/Dessert -Chi nhánh
Iced Coffee - Hùng Vương
146 Hùng Vương, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
9lượt đánh giá từ Now
07:00 - 22:30
20,000 - 89,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0