Long Vũ - Quán Ốc & Hải Sản Nha Trang
Quán ăn
Long Vũ - Quán Ốc & Hải Sản Nha Trang
30 Tháp Bà (Số Mới), Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
16:00 - 23:00
20,000 - 110,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0