MAY - Hàu 10 Vị
Quán ăn
MAY - Hàu 10 Vị
51 Dương Quảng Hàm, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
10+lượt đánh giá từ Now
7,000 - 70,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0