Mì Cay Seoul Nha Trang - Quang Trung
Nhà hàng

Mì Cay Seoul Nha Trang - Quang Trung

88 Quang Trung, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 299,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0