Mì Trộn Tóp Mỡ Trứng Lòng Đào - Shop Online
Shop Online

Mì Trộn Tóp Mỡ Trứng Lòng Đào - Shop Online

4 Núi Một, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
500+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0